УСЛУГЕ

Од оснивања смо фокусирани на развој иновативних пословних решења. Захваљујући сопственом развоју netFrame развојне платформе, сада можемо да понудимо много више - комплетно интегрисано решење на минималној инфраструктури. Сопствени развој уз константно праћење нових технологија је пут којим идемо. Наша интелектуална својина, посвећен и стручан персонал нам омогућује пословање и пружање услуга на јединствен начин "наш начин". Ми најбоље знамо шта нашим клијентима треба, то им и нудимо, безрезервно се посвећујемо сваком од нјих. Тако посвећени и сервисно орјентисани пролазимо кроз све фазе развоја, као нераздвојив део једне целине.

Наша технологија

Јединствена технологија развоја софтвера базирана на скоро две деценије искуства. Развој апликација на netFrame палтформи.

Детаљније

Наше знање

Посвећен тим домаћих стручњака из разних области са богатим интернационалним искуством, је гарант нашег успеха.

Детаљније

Наши партнери

Ми поштујемо и бринемо о нашим партнерима. То се огледа у нашим високим стандардима квалитета. Константна иновација је наш живот.

Детаљније

Преглед Услуга

Наш начин пословања је да успоставимо дугорочне и обострано корисне односе са својим клијентима и партнерима. Висок квалитет испоручених услуга и решења, као постулат, посвећеност сваком клијенту и богато искуство уз знање које смо прикупљали у земљи и иностранству, регионалних и међународних компанија најразличитијих делатности, основа су за брзо и ефикасно планирање и реализацију пројеката.

Услуге које пружамо покривају готово све аспекте вашег пословања – од обнове и реинжењеринга пословних процеса, преко дизајна и развоја, имплементације у ужем смислу, до перманентне подршке и надградње током читавог животног века испорученог решења. Захваљујући употреби савремених и најнапреднијих информационих технологија и наше развојне платформе у стању смо да успешно реализујемо и најзахтевније пројекте и пружимо изузетно комплексне и свеобухватне услуге:

 • Анализа пословних процеса
 • Дизајн и развој
 • Имплементација (пренос података, индивидуално подешавање и тестирање система...)
 • Обука корисника и админстратора(општа, специјалистичка...)
 • Вођење пројекта
 • Подршка (одржавање и надградња)
 • Системска интеграција
 • Корпоративни дизајн

Шема извођења пројекта

Општу, стандардну и проверену шему извођења пројекта прилагођавамо специфичностима увођења решења из наше понуде у зависности од бранше клијента.

Упознавање и дијагноза

Претходи потписивању уговора. У овој фази упознајемо клијента - начин пословања и његове планове, жеље и потребе. Добро познавање клијента и његових специфичности је основа за увођење правог решења.

Уговарање посла

Уговором се оквирно (детаљно је могуће тек на крају Анализа) дефинише обим услуга и временски оквир за увођење новог пословног решења.Након потписа следи "Почетни", иницијални сатанак на коме се договоримо о начину рада и комуникације током реализације пројекта, односно сарадње. Формира се пројектна група, коју чине вођа пројекта netFrameSoft-а и предузећа клијента и кључни корисници који ће на страни клијента учествовати у изградњи новог система. У наставку следи обука кључних корисника, која се изводи у циљу бољег и лакшег разумевања анализе, прве и најважније фазе пројекта, као и наредних фаза и осталих важних активности током пројекта и будуће сарадње.

Pregled usluga

Анализа пословних процеса

Анализа пословних процеса је прва и најважнија фаза сваког стандардног процеса имплементације ЕРП решења. Резултат ове фазе, или пројекта, у случају да се реализује засебно, је Документ Функционалних Захтева (ДФЗ). ДФЗ даје прецизну слику затеченог стања (20-30%) али и, што је много важније, до детаља дефинише предлог новог решења (70-80%), начин и динамику реализације свих наредних фаза пројекта.

Циљ анализе

Циљ анализе је сакупити и документовати функционалне потребе наручиоца, у договореним пословним подручјима, за потребе увођења ЕРП система, њени резултати (ДФЗ) биће одлична основа за добијање упоредивих понуда од више различитих добављача. Избор извођача анализе не условљава избор партнера за наставак пројекта.

Могућности које нуди netFrameSoft су:

резултати анализе пословних процеса за увођење ЕРП-а моћи ће се користити за имплементацију било ког пословног решења;
резултати анализе ће бити у опсегу од ~80% употребљиви за имплементацију било ког пословног система;
преосталих 20% односи се на специфичности netFrame система; резултати анализе моћи ће се користити пре свега за имплементацију netFrame система и садржаће све специфичности тог система. Напомена: у том случају анализа се изводи на основу функционалности netFrame система, а не на бази функционалности постојећег програма.
Препоручујемо да наручилац одабере
могућност под 1) ако је уверен да netFrame систем није систем примерен специфичностима његовог пословања.
Могућност под 2) препоручујемо уколико наручилац жели да узме у обзир понуде за имплементацију и од других понуђача poslovnih решења.
Могућност под 3) препоручујемо уколико се наручилац већ одлучио за netFrame систем.

Резултати анализе

Резултат анализе је Документ функционалних захтева, са укљученом ГАП анализом. Састављен је од следећих сегмената:

 • дефинисање опсега пројекта,
 • анализа пословних процеса,
 • предлог унапређења пословних процеса,
 • ГАП анализа: ГАП анализа дефинише разлике (ГАП) и усклађеност (ФИТ) између netFrame система и потреба наручиоца; тако се смањује ризик да систем буде инсталиран без разумевања основних развојних и имплементацијских активности.
 • динамика имплементације
 • предлог технологија

Предлози унапређења

не утичу на саму структуру предузећа јер је одређивање компетенције запослених у домену клијента и није део анализе. Тај део услуге ће се извести у фази интеграције и развоја, тек тада се види људски потенцијал, препознају кочничари развоја као и иноватори који су ангажовани и желе напредак компаније у циљу унапређења пословних процеса.

Our Office

Дизајн и развој

Пословна решења на нашој платформи која испоручујемо креирана су тако да у потпуности задовољавају пословне потребе и захтеве наших клијената.

Да бисте импементирали ново пословно решење нису увек нужни радикални захвати на постојећим пословним процесима – највећи део измена и прилагођења могуће је направити у самом софтверу. Овакав приступ може да покрене читаве процесе развоја, али и да резултира ефикасном и брзом имплементацијом већ готових решења

Циљ и сврха Дизајн фазе је да формулише и дизајнира решење на основу захтева, закључака и потреба дефинисаних у ДФЗ-у. Резултат је посебан документ, који детаљно презентујемо наручиоцу. Паралелно са овим планирамо развој, делимо га у фазе планирамо и додељујемо задужења нешем развојном тиму.

Основни циљ фазе Развој је да формулишу и изврше сва потребна прилагођења и дораде на програмској опреми, току докумената, извештајима, интеграцијама. Након тога следе бројна тестирања и, на крају, припрема корисничких упутстава за све нове сегменте решења.

Прилагођавање

Након анализе и дизајна, а пре саме имплементације, следи подешавање система за потребе корисника. Нека од кључних су:

 • Успостављање система права
 • Дефинисање шифарника, ценовника и попуста
 • Миграција података из старих система
 • Прилагођавање форми и поља
 • Креирање тока пословних процеса
 • Припрема извештаја
 • Креирање БИ прегледа
 • Дефинисање релација између објеката

Припрема података

Са развојном фазом паралелно, кључни корисници наручиоца раде на припреми шифарника. У циљу што квалитетније припреме, организујемо радионице и дајемо савете и помоћ. Корисници добијају унапред припремљене датотеке, у које уносимо и уједно чистимо шифарнике.

Our Office

Имплементација решења

Подешавање и обука

Прво проверавамо подешења новог система. Ово је, као и претходни иницијални пренос података, важно за потребе обуке, током које ћемо кориснике школовати за извођење свакодневних радних поступака. Обука се изводи по секторима, на подацима наручиоца:

 • основна/општа обука намењена је свим корисницима
 • специфична/специјализована обука за поједине профиле корисника
 • рад на конкретним примерима
 • Обука кључних корисника
 • обука ИТ администрације
 • Обука развојног тима

Пренос података

У току развоја, кључни корисници наручиоца радили су на припреми шифарника. Након детаљне и коначне провере тако припремљене шифарнике и податке преносимо у нови систем. Затим следе финална тестирања. Генерални тест ради се пред сам старт уживо.

Старт уживо

netFrane решење је спремно, сва тестирања завршена, корисници обучени за рад у новом систему. Старт уживо је тренутак у коме је извршена прва комерцијална трансакција, односно дан у коме је прокњижена прва пословна промена у новом пословно-информационом систему. Датум на који се догодио старт уживо рачуна се као датум пуштања у рад новог система. То је истовремено и крај имплементације решења дефинисаног ДФЗ-ом.

У првим данима након старта на располагању смо корисницима за пружање конкретне помоћи у решавању могућих оперативних проблема и отклањању недоумица, а све у циљу њиховог што бржег осамостаљења. И након те фазе, наша је присутност за наше купце је стална, лично или путем даљинске подршке.

Our Office

Обука

Обука корисника саставни је део скоро сваког нашег пројекта. Обуке изводимо као саставни део процеса имплементације.

Повремено организујемо и обуке за нове и постојеће (код изласка нове верзије) партнере, као и специјалистичке курсеве за кључне корисника. Такође, за наше клијенте организујемо и реализујемо разне врсте додатних и специјалистичких курсева, а могуће је реализовати обуке за појединце и групе корисника који желе да прошире и награде већ усвојена знања и вештине.

За ове потребе располажемо стручним и љубазним персоналом, који се сваком кориснику појединачно посвете.

Our Office

Вођење пројекта

Процена и контрола тока и опсега пројекта, могућности софтвера и расположивих ресурса, пре свега кадрова, само су неки од задатака за које вођа пројекта увек мора да има права решења и спремне одговоре.

Знање, вештине, способности и искуство вође пројекта и, пре свега, потреба да добро познаје пословне процесе и технологију, од одлучујућег су значаја за успех (или неуспех) сваког пројекта имплементације пословних решења.

netFrameSoft вође пројекта током читавог процеса имплементације новог решења интензивно сарађују са пројектним тимом и пословним одлучиоцима на страни наручиоца како би, уз што мање ризика и одступања од договора, имплементирана решења и опције, за дуги низ година и с пуним правом, носила епитете најоптималнијих и најрационалнијих избора.

Our Office

Подршка и одржавање

Старт уживо не значи и крај пројекта. Да би наручилац на најбољи начин и у највећој могућој мери користио све предности netFrame система, побринуће се наш »Центар за помоћ корисницима«. За помоћ и подршку нашим корисницима је, сваког радног дана у периоду од 08 до 16 часова, на располагању наш:

Тим за подршку

подршка наших стручњака, путем телефона и/или интернета, за све кориснике са којима имамо склопљен уговор о одржавању. Кратки позиви, једноставна/текућа питања и проблематика.

Интернет портал

непосредна подршка, путем нашег портала, и посредна, када су у питању решења и дораде за које је потребно време. Све је регулисано уговором о одржавању, који је прилог уговора о реализацији пројекта.

Све је регулисано уговором о одржавању, који је прилог уговора о реализацији пројекта.

Предлози унапређења

За потребе што једноставније комуникације између чланова пројектног тима, како током самог извођења пројекта, тако и касније, у фази одржавања и надградње система, креирали смо заједнички портал у оквиру кога сваки наш клијент има посебну адресу. Ту се налази сва пројектна документација и остале информације које се односе пројекат. Нпр.:

 • улоге и задужења појединаца, чланова пројектног тима,
 • општа и специфична упутства,
 • документација, као резултат вишегодишњег искуства и великог броја реализованих пројеката, као и бројних сугестија и примедби корисника.

Након старта уживо, наручиоцу је омогућено да на интернет порталу наручује нове/додатне услуге, као и да прати у којој је фази његова наруџба/захтев. Исто важи за пријаве и отклањање грешака, као и потврђивање о извршеним услугама или захтева.

Our Office

Системска интеграција

netFrame омогућава фирмама да раде боље и брже, централизујући све пословне податке. Као интегрисано решење,netFrame повезује информације и пословање свих сектора и одељења унутар компаније и чини једну синергичну целину. Вредност ове инвестиције веома брзо ће се увидети кроз постизање бољих резултата, аутоматизацију и унапређење пословних процеса, кроз богате опције извештавања, као и једноставност и интуитивност у коришћењу, које ће за крајњи резултат имати повећање продуктивности запослених и квалитетније одлуке.

netFrame се без проблема интегрише са постојећим системима предузећа и флексибилно прилагођава начину пословања фирме.

Нуди прилагодљиве опције, додатне функционалности и могућност проширења решења, које заједно расте са развојем предузећа. Као један од netFrame производа, netFIBU такође изгледа и функционише као и остали њихови производи и технологије које запослени већ користе у свом свакодневном пословању. Препознатљивост решења захтева минималну обуку за коришћење, што у великој мери штеди трошкове, а са друге стране, корисници брзо прихватају решење и све његове бенефите које користе у свом послу.

Our Office

Развој софтвера

Совтвер отвореног кода, индивидуална решења за сваког кијента.

Израда дизајна

Дизајн пословног решења у скаду са корпоративним дизајном компаније.

Анализа пословања

Стручна анализа пословања и савети за унапређења.

Обука корисника

Индивидуална и посвећена обука корисника, подршка у раду и развоју.

Имплементација

Ефикасна интеграција пословних решења у интегрисан систем.

Контрола квалитета

Подршка у увођењу и употреби стандарда за квалитет.

Top