Решења

"netFrameSoft d.o.o." се бави развојем софтвера и техничких решења. Експерти смо у развоју и успешној имплементацији "ERP", "BI", "CRM", "DMS", "Billing System", "Facillity Managament System", "Energy Managament System", "KNX Smart Building", "Industry Automatisation" и "Industry 4.0" решења, као и ефикасном решавању проблематике у производним делатностима и комплексним пословним системима. Захваљујући сопственом развоју "netFrame" платформе, можемо понуди велики број решења, услуга и производа. Уз наш стручан тим са интернационалним искуством, помоћемо вам да заједно интегришемо најбоље решење за ваше пословне потребе.

netFrame innovative business technology framework

У нашој понуди су jединствена интегрисана пословна решења na bazi netFrame platformi чијом употребом наши клијенти бележе ниже трошкове пословања, унапређење односа са купцима и добављачима и брже и боље доношење пословних одлука.

Our Exceptional Solutions Image

netFIBU Enterprise Resource Planning

netFrame омогућава фирмама да раде боље и брже, централизујући све пословне податке. netFIBU je интегрисано решење које повезује информације и пословање свих сектора и одељења у једну синергичну целину.

Детаљније
Our Exceptional Solutions Image

netBI Business Intelligence

Интеграција података, приказ и аналитика показатеља пословања, доступне са било које локације у свету, netBI омогућава добро и тачно извештавање, утиче на боље доношење одлука и управљање перформансама пословног система.

Детаљније
Our Exceptional Solutions Image

netCRM Customer Relationship Management

је пословно решење које омогућава uправљање односима са клијентима на свеобухватан начин, омогућавајући приступ свим подацима о клијентима, потенцијалним клијентима и партнерима на једном месту.

Детаљније
Our Exceptional Solutions Image

netDMS Dokumenten Management System

Pоседује интегрисане алате уз помоћ које можете извршити дигитализацију ваше пословне документације, управљати пројектима, пословним процесима и пратити учинак запослених по различитим критеријумима.

Детаљније
Our Exceptional Solutions Image

netBilling Invoicing and Billing

Интегрише све пословне процесе и функционалности које су потребне за обрачун, продају и наплату електричне енергије, закупа и заједничких трошкова, обједињену наплату комуналних услуга, штампање, слање рачуна.

Детаљније
Our Exceptional Solutions Image

netFacillity Facillity Managament Solution

Интегрисано решења за управљање и комерцијализацију имовине, управљање њеним одржавањем, обрачун, фактурисање и праћење наплате, управљање трошковима и приходима који је прилагодљив за различите типове објеката.

Детаљније
Our Exceptional Solutions Image

netEnergy Energy Managament

netEnergy је намењен за енергетски менаџмент, праћење и анализу података о потрошњи и трошковима за енергију, енергенте и воду у јавним и комерцијалним зградама, јавнихм предузећима и пословним објектима преко 500m².

Детаљније
Our Exceptional Solutions Image

vavei Smart Building

vavei је систем за визуелзацију и управљање објектима израђеним у KNX стандарду. Аутоматизација и комуникација са свим системима у објекту, као и прикупљање података за анализу и обрачун (Smart Metering).

Детаљније
Our Exceptional Solutions Image

Industry 4.0 Automation in manufacturing

Дигитализација свих процеса производње и примена дигиталних технологија приликом креирања идеје, инжењерингу производа, организацији производње, реализацији производње, контроли процеса и пружања услуга.

Детаљније
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo

Наши клијенти

netFrameSoft је успешно имплементирао своје софтверске производе у Србији и Европи. Пазећи на специфичне потребе сваког клијента и нудећи јединствена решења, компанија је до сада обезбедила ефикаснији, бржи и једноставнији рад корисника у бројним компанијама, институцијама и предстваништвима.

Content Image
Top