Индустрија 4.0

"netFrameSoft d.o.o." се бави развојем "Industry Automatisation" и "Industry 4.0" решења, као и ефикасном решавању проблематике у производним делатностима и комплексним пословним системима. Индустрија 4.0 представља интеграцију савремених информационих система и технологија са физичком производњом и процесима. Како би компаније биле конкурентне на тржишту и пратиле даље токове развоја, потпуна дигитализација процеса представља један од примарних циљева. Фактори који у највећој мери диктирају пословање и позиционирају компанију на тржишту су квалитет производа, време његове производње и испоруке, и цена производа. Компаније константно теже повећању продуктивности и квалитета, али паралелно са тим морају остати довољно флексибилне како би се прилагодиле тренутним променама које диктира тржиште.

Фабрике будућности - Индустрија 4.0

Софтверски пакет "netFrame" омогућава дигиталну повезаност између свих сектора фабрике и целокупну организацију фабрике подиже на виши ниво. Истовремено се доприноси развоју свих сектора подједнако, од самог почетка развоја производа, односно инжењеринга, до маркетинга, продаје и коначног пласмана производа на тржиште. Аутоматизован процес, вештачка интелигенција и онлине комуникација стварају дигитално окружење у потпуности прилагођено производном процесу, што као крајњи резултат даје производ високог квалитета, произведен за најкраће могуће време уз максималну уштеду ресурса

Решења

Четврта индустријска револуција

Uбрзани раст и развој индустрије довео је велики број компанија до проблема одржавања постројења и производних погона. Компаније које успешно отклоне ове проблеме и дају ефикасна решења, биће водеће на тржишту, далеко испред конкурената. "netFrameSoft d.o.o." кроз софтверску патформу "netFrame" нуди широку палету решења, која знатно могу да допринесу решавању ових проблема. Повећање продуктивности, већа флексибилност у раду, лакше увођење иновација и постизање оперативне изврсности представљају највећи изазов.

Сервис

Корак по корак у будућност

Ако су компаније у стању да се правовремено прилагоде потребама четврте дигиталне револуције, чињеница је да ће је то учинити ефикаснијом и успешнијом. Што више процеса дигитализујете и аутоматизујете у вашој компанији, већа је вероватноћа да ћете успешно савладати изазове који долазе у будућности. Почните још данас да имплементирате ново знање и технологије како би сте остали у конкурентни на тржишту будућности. Први корак је увођење интегрисаног "netFrame" система дигиталног управљања и интерфејса за комуникацију са процесном аутоматиком, који ће вам уштедјети само новац, али и повећати ефикасност вашег пословања.

Иновације

Energy Managament

Energy Managament Solutions

netEnergy је намењен за енергетски менаџмент, праћење и анализу података о потрошњи и трошковима за енергију, енергенте и воду у јавним и комерцијалним зградама, јавнихм предузећима и пословним објектима преко 500m².

Детаљније

Smart Building

KNX – Worldwide STANDARD for Building Control

vavei је систем за визуелзацију и управљање објектима израђеним у KNX стандарду. Аутоматизација и комуникација са свим системима у објекту, као и прикупљање података за анализу и обрачун (Smart Metering).

Детаљније

Industry 4.0

Automation and data exchange in manufacturing

Подразумева потпуну дигитализацију свих процеса производње и примену дигиталних технологија приликом креирања идеје, инжењерингу производа, организацији производње, реализацији производње, контроли процеса и пружања услуга.

Детаљније
Top