Шта радимо

"netFrameSoft d.o.o." се бави развојем софтвера и техничких решења. Експерти смо у развоју и успешној имплементацији "ERP", "BI", "CRM", "DMS", "Billing System", "Facillity Managament System", "Energy Managament System", "KNX Smart Building", "Industry Automatisation" и "Industry 4.0" решења, као и ефикасном решавању проблематике у производним делатностима и комплексним пословним системима. Захваљујући сопственом развоју "netFrame" платформе, можемо понуди велики број решења, услуга и производа. Уз наш стручан тим са интернационалним искуством, помоћи ћемо вам да заједно интегришемо најбоље решење за ваше пословне потребе.

ERP

Enterprise Resource Planning

netFrame омогућава фирмама да раде боље и брже, централизујући све пословне податке. netFIBU je интегрисано решење које повезује информације и пословање свих сектора и одељења у једну синергичну целину.

Детаљније

BI

Business Intelligence

Интеграција података, приказ и аналитика показатеља пословања, доступне са било које локације у свету, netBI омогућава добро и тачно извештавање, утиче на боље доношење одлука и управљање перформансама пословног система.

Детаљније

CRM

Customer Relationship Management

netFrame netCRM је пословно решење које омогућава uправљање односима са клијентима на свеобухватан начин, омогућавајући приступ свим подацима о клијентима, потенцијалним клијентима и партнерима на једном месту.

Детаљније


DMS

Dokumenten Management System

netFrame netDMS поседује интегрисане алате уз помоћ које можете извршити дигитализацију ваше пословне документације, управљати пројектима, пословним процесима и пратити учинак запослених по различитим критеријумима.

Детаљније

Billing

Invoicing and Billing Solutions

netBilling интегрише све пословне процесе и функционалности које су потребне за обрачун, продају и наплату електричне енергије, закупа и заједничких трошкова, обједињену наплату комуналних услуга, штампање, слање рачуна.

Детаљније

Facillity Managament

Facillity Managament Solutions

netFacillity је интегрисано решења за управљање и комерцијализацију имовине, управљање њеним одржавањем, обрачун, фактурисање и праћење наплате, управљање трошковима и приходима који је прилагодљив за различите типове објеката.

Детаљније


Energy Managament

Energy Managament Solutions

netEnergy је намењен за енергетски менаџмент, праћење и анализу података о потрошњи и трошковима за енергију, енергенте и воду у јавним и комерцијалним зградама, јавнихм предузећима и пословним објектима преко 500m².

Детаљније

Smart Building

KNX – Worldwide STANDARD for Building Control

vavei је систем за визуелзацију и управљање објектима израђеним у KNX стандарду. Аутоматизација и комуникација са свим системима у објекту, као и прикупљање података за анализу и обрачун (Smart Metering).

Детаљније

Industry 4.0

Automation and data exchange in manufacturing

Подразумева потпуну дигитализацију свих процеса производње и примену дигиталних технологија приликом креирања идеје, инжењерингу производа, организацији производње, реализацији производње, контроли процеса и пружања услуга.

Детаљније

Портфолио Решења

Развили смо јединствене технике и могућности да помогнемо нашим клијентима у интеграцији нових пословних модела за савремено пословање, комбинујући способности за пословно моделирање, експертизу у глобалним трендовима ИТ технологија и практично искуство у реализацији ИТ пројеката.

Едукација и саветовање и на пољу ИТ технологија представља први корак за наше клијенте и, наравно, подразумева дубље ангажовање у вези са пословним моделима. У свим фазама је потребно водити рачуна о адаптацији постојеће ИТ инфраструктуре, заштити од сајбер криминала, адаптација и развој индивидуалних корпоративних апликација у складу са пословним потребама. Повезујемо све процесе у интегрисано окружење које нуди максимум перформанси за клијента.

Решења

Портфолио Сервиса

У данашњем свету и брзим развојем технологија константно се мењају потребе за ИТ-јем. Компаније траже иновативног и поузданог партнера за решавање ових изазова и одговарање на њихове захтеве. Наш тим који се бави саветовањем и услугама испоручује знање и средства за дизајнирање, развој, имплементацију и управљање флексибилним ИТ окружењем.

Сервис

Иновације

Комбинујући наше дугогодишње интернационално искуство из ИТ технологија са нашом дубоком посвећеношћу иновацијама, створили смо једниствену "netFrame" платформу састављену од решења и услуга које помажу компанијама да се покрену у правцу повезаног дигиталног света заснованог на "Private-Claud" решењу и сарадњи. Ми нашим клијентима помажемо да кроз иновације створе нове изворе прихода и да директно увежу партнере у њихов интегрисани ИТ систем

Иновације
Top